ĮGYVENDINTAS UAB “ASKOVITA” EKSPORTO PLĖTROS PROJEKTAS

UAB “ASKOVITA” baigė įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą “UAB “ASKOVITA’ eksporto plėtra”. Projektas buvo vykdomas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos įgyvendinimo Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto “Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas” priemonę VP2-2,1-ŪM-04-K “Naujos galimybės.”

Projekto metu sudalyvauta dviejose parodose Vokietijoje, bei dviejose parodose Rusijoje. Buvo ieškota užsienio partnerių siekiant didinti pardavimą užsienio rinkose. Projekto metu parengta eksporto plėtros strategija ir vykdomos jo įgyvendinimo priemonės. Planuojama, kad po kelerių metų eksporto dalis bendrovės pardavimuose išaugs dvigubai. Taip pat ketvirtadaliu išaugs darbo našumas. Projekto vertė – 266 tūkst.Lt. Iš jų Europos regioninės plėtros fondo parama – 186 tūkst. Lt.

PARAMA VERSLO KŪRIMUI IR PLĖTRAI

UAB “Alionių keramika” gavo paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę “Parama verslo kūrimui ir plėtrai”. Įgyvendinus projektą “Dailiosios keramikos dirbinių cecho įrengimas” (paramos sutarties Nr. 3VK-KV-08-1-002575-PR001) įmonė įsigijo molio gaminimo įrengimą ir keramikos dirbinių gamybinę liniją.

Nuo šių metų birželio mėnesio, įmonė pradėjo gaminti molį savo reikmėms bei gali pardavinėti pagamintą molio masę. Įmonė, turėdama automatinį keramikos žiedimo presą, gali gaminti labai didelius vazonus 50 cm aukščio ir 50 cm pločio. Jo darbo našumas ne mažesnis kaip 100 vnt vienetų per valanadą. Tai reiškia, kad įmonė gali gaminti dideliais kiekiais ir aprūpinti Lietuvos rinką bei eksportuoti į užsienį.