askovita-svetainei-4-1024x576

ĮGYVENDINTAS UAB “ASKOVITA” EKSPORTO PLĖTROS PROJEKTAS

UAB “ASKOVITA” baigė įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą “UAB “ASKOVITA’ eksporto plėtra”. Projektas buvo vykdomas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos įgyvendinimo Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto “Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas” priemonę VP2-2,1-ŪM-04-K “Naujos galimybės.”

Projekto metu sudalyvauta dviejose parodose Vokietijoje, bei dviejose parodose Rusijoje. Buvo ieškota užsienio partnerių siekiant didinti pardavimą užsienio rinkose. Projekto metu parengta eksporto plėtros strategija ir vykdomos jo įgyvendinimo priemonės. Planuojama, kad po kelerių metų eksporto dalis bendrovės pardavimuose išaugs dvigubai. Taip pat ketvirtadaliu išaugs darbo našumas. Projekto vertė – 266 tūkst.Lt. Iš jų Europos regioninės plėtros fondo parama – 186 tūkst. Lt.